Arten

[cml_media_alt id='182']Walter[/cml_media_alt]
Bukti Negara är ett väl utvecklat pukulan-baserat kampsystem, vilket fötts ur årtionden av träning och praktiskt erfarenhet. Delar av systemet är byggt på element från Pukulan Pentjak Silat Serak.
Bukti Negara är ett närstridssystemet designat för att användas mot flera motståndare och använder sig av intern och extern kroppsmekanik, vinkling, tredimensionell geometri, förödande slag och ett oöverträffat fotarbete tillsammans med förståelse för inre energi och kraftgenerering. Samtliga dessa aspekter behöver bemästras för att nå perfektion inom Pentjak Silat Bukti Negara. Pendekar Pauls samlade livserfarenhet inom kamp och undervisning lät honom utveckla denna unika kampkonst till en sann kamp-vetenskap.